Política de privadesa

GENCO garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportades, segons el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).
La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, però durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de GENCO i seran utilitzades amb la finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per part seva i per enviar-los informació de la nostra empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada satisfet la finalitat per a la qual van ser recollides.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden adreçar una comunicació per escrit a GENCO amb domicili al C/ Font 16, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona), oa l’adreça de correu electrònic info@gencotrade.es incloent en tots dos casos una fotocòpia de la seva DNI o un altre document identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podreu preguntar a GENCO si aquesta empresa està tractant les vostres dades.
● Dret a sol·licitar-ne la rectificació (en el cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, i en este cas únicament seran conservats per GENCO per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: GENCO deixarà de tractar les dades en la forma que vostè indiqui, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de continuar tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altra signatura, GENCO us facilitarà la portabilitat de les vostres dades al nou responsable.

Possibilitat de retirar el consentiment: en cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, vostè té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Cómo reclamaCom reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la manera com GENCO està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, i l’Agència Espanyola de Protecció de Dades és la indicada en el cas d’Espanya

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no-prestació o la impossibilitat d’accedir al servei per als que eren sol·licitats. Teniu dret a rebre resposta a qualsevol pregunta, consulta o aclariment que us sorgeixi derivada d’aquest formulari.
Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.

Desplaça cap amunt