gestió de residus.

sol·liciteu el vostre certificat

sol·liciteu el vostre certificat

tipus de contenidors

Contenidor 5m³


Vàlid per a tot tipus de residu, ja sigui terra, runa neta, runa bruta, banals o materials especials.

Contenidor 9m³


Vàlid per a tot tipus de residus, especialment per a banal i especials.
NO VÀLID PER A TERRA.

Desplaça cap amunt