Avís legal

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), GENCO Gestió de Runes i Contenidors SL informa de les dades següents:

Titular del lloc web

Raó Social: GENCO Gestión de Escombros y Contenedores SL
CIF/NIF: B66210287
Denominació comercial: GENCO
Domicili fiscal: C/ Font, 16, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona).
Contacte: info@gencotrade.es

Aquesta informació regula les condicions dús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web que es publica sota el nom del domini www.gencotrade.es les quals els usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

Cookies

www.gencotrade.es utiliza cookies para facilitar la navegación por dicho portal y para obtener una mayor eficacia y personalización de los servicios ofrecidos a los usuarios. Las cookies empleadas en www.gencotrade.es se asocian únicamente con un usuario anónimo y

www.gencotrade.es utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies emprades a www.gencotrade.es s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del disc dur ni incloure virus als seus equips. Així mateix, www.gencotrade.es no pot llegir les cookies implantades al disc dur de l’usuari des d’altres servidors.
L’usuari pot decidir lliurement sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies emprades a www.gencotrade.es. En aquest sentit, l’usuari pot acceptar, rebutjar o configurar el seu navegador per gestionar les cookies i decidir en aquell moment la seva implantació o no al disc dur. Per això us suggerim consultar la secció d’ajuda del vostre navegador per saber com canviar la configuració que actualment utilitza. Tot i que l’usuari configuré el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutjar expressament les cookies de www.gencotrade.es podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna. En qualsevol cas, l’usuari podrà eliminar les cookies de www.gencotrade.es implantades al vostre disc dur en qualsevol moment, seguint el procediment establert a la secció d’ajuda del vostre navegador o entrant a l’enllaç Política de Cookies d’aquest lloc web.

.

Política d’enllaços

En el cas que un usuari d’Internet introdueixi un enllaç des del seu propi Lloc Web al Lloc Web de GENCO, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc Web amb continguts aliens a aquest, aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany als Usuaris sobre la procedència dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de GENCO.
No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa o inexacta sobre GENCO, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de GENCO per a la inserció de l’enllaç, o que GENCO en té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per GENCO, sempre que es permeti un enllaç directe amb el Lloc Web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de GENCO dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, llevat que s’autoritzi expressament.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el mateix Lloc Web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i portals d’Internet, actuant GENCO com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, de la il·licitud no hagi desactivat lenllaç.
L’existència de llocs enllaçats no suposa que hi hagi acords amb els responsables o titulars dels mateixos, i GENCO no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts dels llocs esmentats. que els desconeix. En qualsevol cas, si l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits o contraris a la moral ho haurà de posar en coneixement de GENCO.
A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic info@gencotrade.es, d’aquesta manera, els usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la dita activitat.

Condicions d’ús

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal, la política de privadesa i les condicions d’ús, si l’usuari no està conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina. L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptats.
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol contingut de la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

PropiedPropietat intel·lectual i industrial

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de GENCO o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que es puguin entendre cedits a l’usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni se n’autoritza la utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina llevat que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim titular dels mateixos.

Xarxes socials oficials

El prestador de serveis de les pàgines oficials de GENCO a les xarxes socials Altres és l’entitat GENCO Gestió de Barres i Contenidors SL (d’ara endavant GENCO) amb C.I.F. B66210287 i domicili social al c/ Font 16, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) i mateix domicili a efecte de notificacions.

L’accés i l’ús d’aquestes pàgines requereix l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials i la política de privadesa que més avall es detalla i es completa amb la política i les normes de les plataformes de xarxa social d’altres.
Per a qualsevol consulta o contacte amb GENCO els usuaris podran comunicar-se a través del número de telèfon +34937447218 o de la següent adreça electrònica: info@gencotrade.es.

Condicions d’ús de la pàgina oficial de GENCO a Altres

Si us plau, llegiu atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als vostres drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de GENCO a Altres. L’accés i ús de la pàgina oficial de GENCO a Altres està subjecte a més al compliment de les condicions establertes per Altres com a titular de la plataforma del servei de xarxa social.
Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de GENCO a Altres manifesta el seu consentiment i acceptació del compliment del que estableixen aquestes condicions d’ús.
L’accés i ús de la pàgina oficial de GENCO a Altres està prohibit als menors de 14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de GENCO a Altres es facilita un espai on l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos usuaris.
L’ús de la pàgina oficial de GÈNC no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.

GENCO no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de GENCO a Altres de les conseqüències dels quals se’n fa enterament responsable l’emissor. .
En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de GENCO a Altres amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense.

Exempció de responsabilitats

GENCO inclou a la seva pàgina web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes, estructura, gestió i equips propis d’una web corporativa. GENCO exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions, publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.
En qualsevol cas, GENCO no es fa responsable de:

● El mal que l’usuari pugui fer del Lloc Web.
● La continuïtat dels continguts del Lloc Web.
● L’absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que els subministra, tant pel que fa a la visualització dels continguts pels usuaris com a la descàrrega dels mateixos.
● Els continguts i serveis prestats per altres Llocs Web a què pugui tenir accés des de les adreces d’Internet titularitat de GENCO.
● El major o menor rendiment dels continguts allotjats al Lloc Web.
● Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona, bé a si mateixa oa terceres, que infringís les condicions, normes i instruccions que GENCO estableix en aquest Lloc Web.
● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web titularitat de GENCO.
● El mal funcionament de programari o plugins (descàrrega que pogués realitzar-se des de l’enllaç establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats continguts albergats en aquest Lloc Web.
● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers, especialment, amb relació a la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
● De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb què l’usuari es connecti a través del motor de cerca o d’hiperenllaços inclosos al Lloc Web de GENCO.

Exempció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web

GENCO presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics al seu abast per realitzar aquesta prestació de manera satisfactòria.
GENCO podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda al seu lloc web, sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de cap responsabilitat.
GENCO no es fa responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc Web. En qualsevol cas, GENCO, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

Legislació i jurisdicció

GENCO es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

En cas que hi hagi discrepància entre el que estableix aquest Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

En cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en aquest Avís Legal fossin considerades nul·les o inaplicables, en la seva totalitat o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions del present Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc Web.

El no exercici o execució, per part de GENCO de qualsevol dret o disposició contingut en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord escrit per part seva.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. GENCO té el domicili a Sant Just Desvern, Espanya.

Desplaça cap amunt